Samurai Siege

بازی ها> دالی

دالی یک بازی آموزشی با رویکرد تحریک قوای کنجکاوانه برای آموزش حیوانات به دو زبان فارسی و انگلیسی به کودکان 18 ماه تا 4سال شماست.

دنیای قشنگ حیوانات

به طور قطع دالی چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ بصری کاملترین، یکی از جذابترین و زیباترین بازیها از دسته بازیهای قایم باشک در دنیاست، و استودیو بازیز به شما ایرانی عزیز با احترام آن را تقدیم میکند.