Samurai Siege

بازی ها> بالی

بالی، سفینه ای هست که تو اعماق دریاها سرگردان شده! بهش کمک کن تا خودش رو پیدا کنه ....

دنیای قشنگ زیر آب

به طور قطع بالی چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ بصری یکی از کاملترین، یکی از جذابترین و زیباترین بازیها از دسته بازیهای دو بعدی در دنیاست، و استودیو بازیز به شما ایرانی عزیز با احترام آن را تقدیم میکند.