درباره ما > تیم بازیز

استودیو بازیز در سال 1395 توسط یک تیم حرفه ای با یکی از بهترین رکوردهای کسب و کار برای ارائه خدمات تاسیس شد. ما در حال توسعه تجربه عمیق در رفتار اجتماعی، تلفن همراه و کامپیوتر هستیم.